Biztos református közösség, megbízható minőségi oktatás

Nyírbátorban a református közösségnek múltja van, mely a reformáció idejére nyúlik vissza. A Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda ugyanilyen stabil közösséget formál.

Az oktató-nevelő munka 2012-ben indult el, Nyírbátor első egyházi iskolájaként. Idén búcsúzott el az első évfolyam, amely az egyházi iskola indulásával elsőtől-nyolcadik osztályig református közösségünkben kezdhette meg tanulmányait. Egy másfajta értéket, gazdagabb lelki közösséget adhattunk tanítványainknak. Intézményünk közben folyamatosan fejlődött, az évek alatt olyan oktatási-nevelési bázissá nőtte ki magát, amely 3 éves kortól a 14 éves korosztályig hitben és gyermekközeli nevelésben értékadó, biztos tudást ad a diákjainak. Közel 700 diáknak 16.000 nm2-en kínálunk biztos alapokat. Az óvoda jelenleg 5 csoporttal működik és szeptembertől homogén szerkezetűekre alakítjuk. Ez a fajta csoportszervezés még inkább lehetővé teszi a nevelési folyamatba illesztett, játékos feladathelyzetek tudatos tervezését, amelynek során egyénre szabott differenciálás történik.

A gyermekeink legfőbb tevékenysége a játék. A játékba integrált tanulás során alapozunk a gyermekek előzetes élményeire, a csoport életének előzményeire támaszkodva. A komplexen megvalósuló tanítási-tanulási tartalmak lehetővé teszik az ismétlést, a gyakorlást, a tapasztalatok gyűjtését. A párhuzamosan végezhető tevékenységekkel biztosítjuk a választás lehetőségét. Teret adunk a gyermekek önállósági törekvéseinek, amelynek során ismereteik bővülnek, készségeik képességeik fejlődnek. Az idegen nyelvi foglalkozásaink mellett a tehetséggondozás alkalmain: az ovifoci, ovis drámajáték (diákszínpad), egészséges életmódra nevelés, DIOO – Digitális Okosjáték színesítik a mindennapokat. Az óvodában alapozva iskolánkban folytatjuk az építő munkát 19 osztályban. Szaktantermeinkkel, Digitális tudás termével az óvodai alapokat mélyítjük el, fejlesztjük tovább és adunk biztos tudást tanulóinknak. Újdonságaink között szerepel, hogy elsőseink szeptembertől tanórán ismerkednek az idegen nyelvvel, az angollal és a némettel. Továbbá alsó tagozaton a matematikát a LEGO-matek módszerével oktatjuk, mely a problémamegoldó gondolkodást fejleszti és alkalmas a játékosabb formában való elsajátításra. A felsőseinknek 7-8. évfolyamon a második idegen nyelv tanulását is biztosítjuk. Valamint fontos a tehetséggondozás-felzárkóztatás és a sport, melyhez megújult, korszerű sporteszközök, kültéri új kézilabdapálya kínál lehetőséget az utánpótlás-nevelésre, a versenyeztetésre, a nyári edzőtáboroknak.

A nevelő munka mellett nagyon fontos a létesítményünk fejlesztése is. Tavaly az iskola energetikai korszerűsítése valósult meg. A beruházás az iskola gazdaságos és korszerű működtetését segíti. A több mint 100 M forintos külső beruházás után idén nyáron a belső felújítás történik: fűtéskorszerűsítés, mosdók, földszinti aula, ebédlő felújítása, illetve konferenciaterem és az aulában LEGO-sarok kialakítása. Várhatóan ősszel a játszótér és a sportudvar is megújul. A református kertvárosi komplexum gyökereket adó, értékálló szellemiség megteremtésére törekszik. Olyan közösséget szeretnénk formálni, ahol a fejlődésben lévő gyermekek már kiskoruktól a tudás mellett élményeket, tapasztalatokat gyűjthetnek. Ahol fontos a gyermek-szülő és intézmény közötti kötődés. Nagyon fontos az értelmi-érzelmi intelligencia fejlesztése, a tapasztalatok élményszerű átadása. A Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda minden lehetőséget kihasználva újítja, szépíti létesítményeit azért, hogy a diákjai a legfelszereltebb intézményben és a legtöbb lehetőséget megadva kapjanak információt, ismeretet és lelki biztonságot.

Sivadóné Cselenyák Dóra
intézményvezető

Búcsúzunk a 2019/2020-as tanévtől

,

Kedves Testvérek!

 

Igen csak különlegesre sikeredett az idei tanév. Nem számítottunk rá, nem is terveztük, de az Úr így adta. A sok nehézség és bosszúság mellett pedig lehetőséget teremtett nekünk arra, hogy új dolgokat próbáljunk ki, és új ötletekkel álljunk elő. Ha már 3 hónapot online tanultunk, akkor online is búcsúzzunk el. A Fotó Felhívás keretein belül a diákoktól kapott képek segítségével búcsúzunk tehát ettől a tanévtől egy videó formájában is:

Fotó felhívás

,

Kedves Testvérek!

Már az utolsó lépéseket tesszük, és hamarosan elérjük a tanév végét. Az idei igencsak különleges évben szeretnénk együtt lezárni,így egy felhívást intézünk minden református hittant tanuló diákunkhoz és szüleikhez.

Református hit- és erkölcstan

,

Kedves Testvérek!

Igyekszünk honlapunkat folyamatosan fejleszteni, így mostmár arra a kérdésre választ találhatnak, hogy helyileg milyen teendőik vannak, ha gyermeküket református hit- és erkölcstan oktatásban szeretnék részesíteni.

Mindezt megtalálhatják az Életünk/Ifjúság/ Hittan fülek alatt, vagy erre a linkre kattintva.

Áldott ünnepet kíván a Refi

A Báthory Anna Református Általános Iskola az idei éven is egy videóval kedveskedik a gyülekezetnek, szülőknek, és a városnak, melyben mindenkinek Áldott Karácsonyt kívánnak.