A kezdeményezett neve: Nyírbátori Református Egyházközség

Projekt címe: Közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítása Nyírbátoron

A szerződött támogatás összege: 49.999.975,-Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt befejezési dátuma : 2020.01.02.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00288

A projekt tartalmának bemutatása:

Az egyház és a civil szervezetek elsődleges célja, hogy a projekt keretében megvalósítandó tevékenységek hozzájáruljanak az esélyegyenlőség fokozásához, az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni intézkedések véghezviteléhez. A Nyírbátori Református Egyházközség és az Egyenlő Esélyért Egyesület működése során kiemelt figyelmet fordít a felmerülő közösségi igények megvalósítására és társadalmi problémák enyhítésére, kezelésére. A szervezetek alap tevékenységei közé tartozik a település élhetőbbé tétele, a hátrányos helyzetűek, romák, szegény családok felzárkóztatása, a társadalomba, de különösen a közösségbe való beilleszkedésük elősegítése. Eme célkitűzéseink megvalósítása érdekében számos közösségfejlesztő programokat valósítunk meg, melyek során mindenkinek lehetőséget biztosítunk a részvételre.

Az Egyesület és az Egyházközség konzorciumában megvalósítandó projektelemek nagymértékben elősegítik:

– a szociokulturális hátrányok csökkentését, az együttélés javítását

– a szemléletformáláson keresztül a társadalomba való beilleszkedés sikerességét

– a célcsoport esélyeinek növelését

– a szegénységben élők, hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatását

– aktív társadalmi szerepvállalás elősegítését

– a helyi közösségek megtartó erejének elősegítését

– az önkéntesség elterjesztését

A társadalmi folyamatok hatására szükség van a kisebb-nagyobb közösségeket létrehozó, erősítő, támogató tevékenységekre. Ezeket szem előtt tartva a támogatást igénylő szervezetek eszerint alakították ki a projekt keretében véghezvinni kívánt tevékenységeket.

Megvalósítandó tevékenységek:

  1. Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés (Információs napok, rendezvények, képzések): Nőszövetségi konferencia
  2. Társadalmi együttélés javítása (Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása): „Nyughatatlan nyugdíjasok”; Családos nap; Konfirmandus találkozó; Játszóház; Többgenerációs tábor
  3. Prevenció (Egyéni, csoportos ismeretterjesztő alkalmak, foglalkozások szervezése, lebonyolítása, Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése): Nyári Napközis tábor; Bátori Kupa