1. Miért válassza a hit- és erkölcstant gyermekének?

A hit-és erkölcstan órákon általános iskolában bibliai történetek segítségével kapnak a gyermekek erkölcsi nevelést. Ezzel egy alapműveltségre is szert tesznek, ugyanis a Bibliát is megismerik. Az erkölcstan mellett ugyanakkor megjelenik a hit is, amely ugyancsak fontos szerepet tölthet be egy ember életében, hiszen olyan támaszt, olyan segítséget nyújthat a helyes úton haladásra, abban való megmaradásra, és az élet nehézségeinek feldolgozására, amire semmi más nem képes.

Hitoktatónk igyekeznek a saját személyiségükkel is átadni mindazt, amiről beszélnek. Elengedhetetlen fontos, hogy csak olyat tanítsunk a gyerekeknek, amiben mi is hiszünk. Mindemellett szakmailag felkészültek, mindannyian diplomával rendelkező hitoktatók, akik nemcsak a Bibliához értenek, de pedagógiai tudás birtokában is vannak, így képesek különböző módszerek segítségével nevelni a diákokat.

2. Milyen veszélyei vannak, ha hit- és erkölcstanra íratja gyermekét?

A hit- és erkölcstan megfelelő neveléséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a családi háttér is támogató legyen. Kérjük, hogy csak akkor írassa a gyermekét hit-és erkölcstanra, ha az otthoni közeg támogatja abban, hogy megismerje Istent a biblia történetek segítségével is. Ellenkező esetben kettős nevelést fog kapni a gyermek, amely káros lehet személyiségének fejlődésére.

3. Mennyi óraszámban vannak a hit- és erkölcstan órák?

Óvoda illetve állami iskola esetén heti egy óraszámban, egyházi iskolák esetén pedig heti két óraszámban.

4. Mit tegyen, ha szeretné gyermeke hit- és erkölcstant tanuljon?

A hit- és erkölcstan 2012-től oktatható állami iskolai keretek között. Mindenkinek kötelező erkölcstan oktatásban kell részt vennie, s amennyiben szeretné, hogy gyermeke etika helyett hit- és erkölcstant tanuljon, abban az esetben

a) a következő tanévben elsős gyermeke esetén beiratkozáskor kérje az iskolától, hogy nyilatkozhasson, gyermekét református hit -és erkölcstan oktatásban szeretné részesíteni. Ekkor egy nyilatkozatot kell kitöltenie, amelyet letölthet innen: Nyilatkozat református hit- és erkölcstan

b) Amennyiben gyermeke felsőbb éves és szeretné, ha református hit- és erkölcstanra járna, a fenti nyilatkozatot töltse ki, és május 20-ig adja le az iskolának.

c) Óvodáinkban szeptemberben nyilatkozhatnak arról, hogy gyermeküket fakultatív hittanra szeretnék járatni.

Kérjük, mindhárom esetben jelezze az egyházközség felé is nyilatkozatát!

Fontos, hogy ezek az adatok állami iskola, illetve óvoda esetén érvényesek, egyházi intézmény esetén keresse az iskolát!

4. Hol tanulhat gyermekem református hit- és erkölcstant?

Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

Megyei Gyermekvédelmi Központ XIII sz. szakmai egység

Nyírbátori Kerekerdő óvoda és minden tagintézménye: Nyitnikék, Százszorszép, Szivárvány

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokű Művészeti Iskola

5. Kihez forduljak, ha egyéb kérdésem van?

A Lelkészi Hivatal munkatársai rendelkezésére állnak.

Tájékozódjon Református Egyházunk oldalán.