Pedagógus Bibliakör

Pedagógus bibliakör

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Én nevemben: ott vagyok közöttük. (Máté 18,20)

Nem könnyű ma pedagógusnak lenni! A munkahelyi elvárások és szakmai kihívások leterhelnek bennünket. Sokszor mindenhol keressük a felüdülést, megértést, útmutatást, csak ott nem, ahonnan meg is kaphatnánk. Ezért nagy lelkesedéssel fogadtuk 2018. márciusában Fazakas Ferenc Sándor Tiszteletes Úr bejelentését, hogy gyülekezetünkben Pedagógus Bibliakör indul a városunkban lakó óvodapedagógusok és tanárok részére. Miden hónap 3. hétfőjén, 8-10 fővel rendszeresen találkoztunk a gyülekezeti teremben. Tiszteletes Úr kezdő áhítata, imádsága után az „Áld, lelkem Istened!” c. énekeskönyvből közkívánatra választottunk énekeket, melyeket Fazakas Eszter Református Iskolánk lelkésznője zongorán kísért, áldott hangjával lelkeket ébresztett fel.

Témáink voltak: Létezik-e számomra Isten? Mikor és hogyan találkoztam az első Isteni élménnyel? A hétköznapokban hogyan tudom a hitemet közvetíteni, átadni? Kicsoda nekem Jézus?

A résztvevők többsége őszinte szívvel mesélte el Istenhez fűződő kapcsolatát, tapasztalatát. A felmerülő hitbéli kérdéseinkre mindhárom lelkészünktől (Németh Nikoletta lelkipásztor is körünkben ült), igével alátámasztva, megerősítő, útmutató válaszokat kaptunk. Az interaktív játékok még színesebbé tették alkalmainkat. Véleményem, hogy a Szentlélek köztünk volt, hiszen egy új közösségben olyanok is el merték mondani a legmélyebb, legbensőbb Isteni élményeiket, akik eddig nem tudtak megnyílni, imádkozni mások előtt. Köszönjük, hogy a mindennapi nehézségek, próbák közepette feltöltődhettünk!

Reménységünk szerint ősztől a Bibliakörünk létszámában is gyarapodni fog és lelkiekben is gazdagodni! Isten áldását kívánom Mindnyájunkra, krisztusi szeretettel a következő igével: „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat! (Jakab 1,2)

Dr. Báthori Gáborné Irénke

 

Bemutatkozik Fábián Eszter

Fábián Eszter vagyok a Nyírbátori Gyülekezet gyakornoka. De ez csak a munkám. Az, hogy ki vagyok egy elég nehéz kérdés. Milyen ember vagyok? Erről Pintér Béla Ki vagyok én c. száma jut az eszembe. Az vagyok… Az vagyok, aki szeret élni. Erőteljes, dinamikus, általában mosolygós. Az vagyok, aki teljes erőbedobással él. Az, aki pont annyira lelkesen éli meg az örömteli pillanatokat, mint amennyire le tudja törni a nehézség. Az vagyok, aki kihasználja a lehetőséget, mindenbe bedobja magát, mindent elvállal, sokszor túlvállal. Szeretem kimaxolni a lehetőségeket. Pont annyira vetem bele magam a munkába, mint a pihenésbe. Az vagyok, aki szeret rácsodálkozni a világra, aki szeret rácsodálkozni az emberekre és szeret rácsodálkozni az Istenre. Az vagyok, aki nem szégyell Istennel vitázni. ha szükségét látja. Az vagyok, aki nem sajnálja az időt ugyanennek az Istennek a dicsőítésére sem. Az vagyok, aki a hitét legjobban a közösségben és az éneklésben tudja megélni és átélni. Nem szeretek egyedül lenni, de nagyon szeretem a jó beszélgetéseket. Az vagyok, aki dolgozik, tanul, olvas, takarít, pihen. És teszi mindezt úgy, hogy egy perc se teljen el úgy, hogy azt ne élte volna meg és élvezte volna. Mindeközben pedig próbálok hálás lenni ezért az időért.

Ez vagyok én körülbelül. De ha valaki szeretne még jobban megismerni, akkor tudnia kell, hogy szeretem a teát és egy jó tejes kávéra is mindig kapható vagyok!

Nőszövetségi kirándulás Szatmárban és Beregben

2018. június 23-án (szombaton) Nőszövetségünk autóbuszos kirándulást szervezett Magyarország legészakkeletibb, történelmi emlékhelyekben gazdag vidékére: a haza nagyjainak Móricz és Kölcsey szülő- és sírhelyére.

Nagy örömünkre nem esett az eső. Ugyanis az indulás előtt két napig zuhogott. Kegyes volt hozzánk a jó Isten, mert borongós volt ugyan, de nem kellett esőkabát.

Fehérgyarmat – Penyige – Kölcse – Botpalád – Tiszacsécse –Szatmárcseke – Túristvándi – Nagyar – Csaroda – Tákos útvonalra mentünk, a Túr és a Tisza folyók Partján.

Fehérgyarmaton szeretettel mutattam meg kedvenc Deák Ferenc (régen Zalka Máté) gimnáziumomat.

Penyigén a Lekvárda volt az első megállónk. A tiszta, igényes, felújított konyhában régi használati tárgyakkal (kredenc, karosláda, horgolt függöny) találkozhattunk. Pedáns rendben sorakoztak a házi lekvárok, befőttek a polcokon. Kőrösiné (volt polgármester asszony) kedvesen fogadott bennünket és újra elénk hozta nagymamáink, anyáink korát, a mi gyerekkorunkat. Hálás szívvel megköszöntük tartalmas előadását.

Kölcsén egy kedves ismerős Tiszteletes Úr, Gyöngyössy Szabolcs várt minket. A templomban ásatások, feltárások folynak, de szenvedélyes beszéde után lelkesen énekeltük el a 42. zsoltárt: „Mint a szép híves patakra…” Orgonán kísért bennünket a mi Tiszteletes Asszonyunk, Fazakas Eszter. Köszönet érte.

Igen rázós úton érkeztünk meg Botpaládra, a Református templomba. Itt a régi padok között konfirmáltam, itt jártam vasárnapi istentiszteletre. Elérzékenyülve köszöntem meg kedves csapatunknak, hogy elkísértek ide. Hálásan köszönöm Tiszteletes Úrnak, Fazakas Ferencnek az igeolvasást és imát.

Majd visszafordultunk Tiszacsécsére. Itt a Móricz-házat szerettük volna megnézni, ami sajnos nem sikerült. A régi szalmás tetőt most újítják fel, ezért nem látogatható.

Pár kilométer után már Szatmárcsekén voltunk a kopjafás temetőben. Kölcsey Ferenc síremlékénél fegyelmezetten állva énekeltük a Himnuszt, Nemzeti Imánkat. Mire visszasétáltunk a rendezett, virágos utcán, már elharangozták a delet. Itt volt az ebéd ideje. A Szatmár Fogadóban tengerikásás (itt: málékásás) töltött káposztát ebédeltünk.

Tovább folytatva utunkat a Túristvándi Vizimalom következett. Itt az üzemeltető, Pogány Károly készségesen mutatta be a többszáz éves régi kincset. Beindította a hatalmas kerekeket, a forgó lapátokkal, amit a Túr vize hajt. Szekerekben hozták ide a búzát a szatmári parasztemberek őrlésre.

Nagyaron a Luby-kastély színpompás Rózsakertjében gyönyörködtünk. Sétáltunk a különféle színű és különféle nagyságú rózsák között. A gyermekek a játszóparknak örültek a legjobban.

Hazafelé jövet két kedves ki templomba: a csarodai és a tákosi műemlék templomba látogattunk el. Az ódon, kézzel faragott padokba beülve hallgattuk templomgondnokaik lelkes, régmúltat idéző előadását. Visszamentünk ismét a múltba, az egyszerűségbe, a tisztaságba. Sétálva mentünk a buszhoz a rendezett, virágos utcákon.

Ajándékot is választhattunk, vásárolhattunk a beregi szőttesekből.

Egy szép nap után, a nagyszerű csapattal fáradtan, de lelkileg feltöltődve mentünk haza.

 „Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!” (Zsolt. 103:2)

Szabó Béláné

Nyírbátori Bethlen Kata Református Nőszövetség elnöke

Nőszövetségi konferencia Debrecenben

„Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen.” (1Thesz 5,23)

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség 2018. június 29-én a Debreceni Nagytemplomban Egyházkerületi Konferenciát tartott, a Kárpát-medencei nőszövetségek és gyülekezetek tagjai számára. A konferencián a nyírbátori Bethlen Kata Református Nőszövetség néhány tagja is részt vett.

A 10 órakor kezdődő istentiszteleten Dr. Fekete Károly püspök úr szolgált, aki prédikációjában a testvérek iránti szeretet, és a megbocsátás fontosságát hangsúlyozta.

„Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” (Máté 6,14-15)

Az istentisztelet után Dr. Gaál Botondné dr. Czeglédi Mária, a TRENSZ elnöke megnyitotta a konferenciát és köszöntötte a résztvevőket. Ezután Dr. Komlósi Piroska szakpszichológus nagyon elgondolkodtató, tanulságos előadása következett a családi konfliktusok kezeléséről.

Nagy Zita – a „Reformáció gyermekei nagykövete” – Az Istentől elfogadott család életünk gazdagsága című előadásában arra buzdította a fiatal gyülekezeti tagokat, hogy szüljenek gyermekeket. A nagycsalád előnyeiről, a testvérek egymás iránti szeretetéről beszélt, hiszen akinek van testvére, az sohasem lesz egyedül. „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsoltárok 127,3)

A bizonyságtétel után Dr. Feketéné Kavisánszki Györgyi lelkész bemutatta az egyházmegyei összekötőket, ezt követően Gilicze Andrásné titkár köszöntötte az évfordulósokat. A nyírbátori nőszövetség az idén 25 éves évfordulóját ünnepli. Ez alkalomból emléklapot kaptunk, melynek átadásakor Isten áldását kérték további munkánkra.

A konferenciát színesítette kulturális programként a debreceni Pendely énekegyüttes tagja, Balogh Anna által előadott népdalcsokor. A záró áhítatot Dr. Feketéné Kavisánszki Györgyi lelkésznő tartotta. Örömmel vettük tudomásul, hogy az összegyűlt perselypénzt a dél-indiai testvéreink iskoláinak, internátusainak támogatására ajánlottuk fel.

Hálás szívvel köszönjük a szervezők és segítőik munkáját, és a kedves vendéglátást!

Bákonyi Sándorné

Nőszövetségi konferencia Debrecenben

 „Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen.” (1Thesz 5,23)

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövet-ség 2018. június 29-én a Debreceni Nagytemplomban Egyházkerületi Konferenciát tartott, a Kárpát-medencei nőszövetségek és gyülekezetek tagjai számára. A konferencián a nyírbátori Bethlen Kata Református Nőszövetség néhány tagja is részt vett.

A 10 órakor kezdődő istentiszteleten Dr. Fekete Károly püspök úr szolgált, aki prédikációjában a testvérek iránti szeretet, és a megbocsátás fontosságát hangsúlyozta.

„Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” (Máté 6,14-15)

Az istentisztelet után Dr. Gaál Botondné dr. Czeglédi Mária, a TRENSZ elnöke megnyitotta a konferenciát és köszöntötte a résztvevőket. Ezután Dr. Komlósi Piroska szakpszichológus nagyon elgondolkodtató, tanulságos előadása következett a családi konfliktusok kezeléséről.

Nagy Zita – a „Reformáció gyermekei nagykövete” – Az Istentől elfogadott család életünk gazdagsága című előadásában arra buzdította a fiatal gyülekezeti tagokat, hogy szüljenek gyermekeket. A nagycsalád előnyeiről, a testvérek egymás iránti szeretetéről beszélt, hiszen akinek van testvére, az sohasem lesz egyedül. „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsoltárok 127,3)

A bizonyságtétel után Dr. Feketéné Kavisánszki Györgyi lelkész bemutatta az egyházmegyei összekötőket, ezt követően Gilicze Andrásné titkár köszöntötte az évfordulósokat. A nyírbátori nőszövetség az idén 25 éves évfordulóját ünnepli. Ez alkalomból emléklapot kaptunk, melynek átadásakor Isten áldását kérték további munkánkra.

A konferenciát színesítette kulturális programként a debreceni Pendely énekegyüttes tagja, Balogh Anna által előadott népdalcsokor. A záró áhítatot Dr. Feketéné Kavisánszki Györgyi lelkésznő tartotta. Örömmel vettük tudomásul, hogy az összegyűlt perselypénzt a dél-indiai testvéreink iskoláinak, internátusainak támogatására ajánlottuk fel.

Hálás szívvel köszönjük a szervezők és segítőik munkáját, és a kedves vendéglátást!

Bákonyi Sándorné