Úrvacsora pünkösdkor a gyülekezetben?

,

Kedves Testvérek!

Örömmel tesszük közzé, hogy Református Egyházunk Zsinata a szerdai nap folyamán közre adott ajánlása alapján lehetővé tette, hogy a megfelelő óvintézkedések mellett a gyülekezetek éljenek az úrvacsora lehetőségével. Nyírbátori Református Egyházközségünk vezetősége átgondolva a jelenlegi helyzetet, az ajánlást és lehetőségeinket, úgy döntött, hogy Pünkösd vasárnap megterítjük az úr asztalát, és lehetőséget biztosítunk az úrvacsora vételre. Kérjük a Testvéreket, hogy a korábban közreadott szabályzatra fokozottan figyeljenek, azt tartsák be, s így hívunk mindenkit szeretettel a pünkösdi találkozásra vasárnap 10 órakor!

Mindazok, akik nem tudnak, vagy nem akarnak személyesen részt venni az istentiszteleten, illetve az úrvacsorai alkalmon, számukra továbbra is lehetőség, hogy a Duna Tv online közvetít pünkösdi istentiszteleti alkalmat 11 órától, amelyen akárcsak húsvétkor, lehetőség nyílik otthon élni az úrvacsora sákramentumával.

A következőkben pedig a Magyarországi Református Egyház Zsinatának úrvacsoraosztásról szóló közleményét olvashatják:

,,Úrvacsora pünkösdkor
Közlemény az MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsától

Az MRE Elnökségi Tanácsa május 27-i ülésén azzal a közleménnyel fordult a gyülekezetekhez, hogy „a járványügyi változásokra és könnyítésekre tekintettel a gyülekezetek a higiéniai szabályok betartásával külön kelyhes úrvacsorát tartsanak.”

Ahol ez nem lehetséges, ott kérik, hogy kövessék a Debreceni Református Nagytemplomból közvetített pünkösdi istentisztelet útmutatásait és a húsvétkor már gyakorolt „online vezetésű” úrvacsorát vegyék otthonaikban. A Debreceni Nagytemplomból május 31-én, pünkösd vasárnap délelőtt 11 órakor felvételről istentiszteletet közvetít a Duna Televízió.

Ajánlás a Tiszántúli Református Egyházkerület elnökségétől
a pünkösdi úrvacsora ünnepléséhez

Kérjük, hogy csak ott éljenek a gyülekezetek a közösségi alkalmakon az úrvacsorával, ahol meg tudják teremteni a sákramentum kiosztásának méltó, higiénikus és biztonságos feltételeit.

Az úrvacsorát közös kehellyel ne szolgáltassák ki.

A hívek tartsák be a legalább 1,5 méteres védőtávolságot az úrasztalához járulás közben és a jegyek vétele közben is.

Viseljen mindenki orrot és szájat eltakaró maszkot (kendőt vagy sálat), melyet csak az úrvacsora vételének idejére vegyen le.

A lelkipásztor az ágendai szolgálat után, a jegyek kiosztása előtt, húzzon az úrvacsoraosztás idejére kesztyűt.

Úrvacsora alatt a gyülekezet ne énekeljen, de hangszerjáték vagy szólóének elhangozhat.

Az úrvacsora méltó és biztonságos ünneplését segítsék presbiterek, munkatársak, akik viseljenek orrot és szájat eltakaró maszkot és kesztyűt.

Ahol várhatóan sokan szeretnének élni az úrvacsora sákramentumával, ott fontolják meg a gyülekezetek több istentisztelet megtartását, vagy Szentháromság-vasárnapon is terítsék meg az úrasztalát, a torlódások elkerülése érdekében.

2./ A kenyér vétele
Az úrvacsorai kenyér előkészítésekor, felvágásakor maszkot és fertőtlenített védőkesztyűt szükséges viselni minden közreműködőnek.

Az előkészített kenyeret a jegyek kiszolgáltatásáig letakarva kell tartani.

A kenyér vételekor a lelkipásztor kesztyűvel tesz a hívek nyitott tenyerébe 1-1 darab kenyeret.

3./ A bor vétele
A közös kehely használata ebben a helyzetben kifejezetten veszélyes, így azt ne használják a pohárvételre, csak a liturgiában, a kehely felmutatásakor.

A bor vételét mindenképpen külön-külön pohárban kell megoldani, melyeket az úrvacsora alatt nem lehet újra tölteni.

Egyszerre csak egy úrvacsorázó vegye el az úrvacsorai poharat a lelkipásztortól a távolságtartás miatt.

Ha nem egyszerhasználatosak a poharak, akkor az istentisztelet után nem csak tisztítani, hanem fertőtleníteni szükséges azokat.

A bor vétele után a lelkipásztor (vagy a segítő) elkülönített helyre tegye a már használt úrvacsorai poharakat.

Áldott Ünnepet kívánva:

Debrecen, 2020. május 27.

A Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége és esperesi kara”

Fotó felhívás

,

Kedves Testvérek!

Már az utolsó lépéseket tesszük, és hamarosan elérjük a tanév végét. Az idei igencsak különleges évben szeretnénk együtt lezárni,így egy felhívást intézünk minden református hittant tanuló diákunkhoz és szüleikhez.

VÉDEKEZÉSI SZABÁLYZAT A KORONAVÍRUS OKOZTA JÁRVÁNYHELYZETBEN

,

2020. május 21-től a következő szabályok érvényesek a nyilvános gyülekezeti alkalmainkra:
– Rendszeresen takarított templomunkban biztonságosan maximum 180 fő lehet jelen.
– A gyülekezeti teremben biztonságosan maximum 30 fő lehet jelen.
– A templomban és a gyülekezeti teremben a közös háztartásban élők egymás mellé ülhetnek, mindenki másnak a megfelelő biztonsági távolságban (legalább 1,5 m) kell helyet foglal-nia.
Az előírások betartását a gyülekezetünk presbiterei segítik illetve ellenőrzik.
– A higiénés szabályokra fokozottan figyelünk:
– bejáratnál kézfertőtlenítővel látjuk el a belépők kezét,
– kötelező az istentisztelet egész ideje alatt a szájmaszk viselése (a szolgálatot végzők kivételével),
– istentisztelet után csak szóban köszönünk el egymástól, a kézfogást mellőzzük.
– Az alkalom előtt és után is fertőtlenítést végzünk.
– Az istentisztelet ideje alatt gyermekistentiszteletet tartunk maximum 7 fős kiscsoportokban.
– A Lelkészi Hivatalban hivatalos ügyek intézésekor a lelkészen kívül maximum 3 fő tartózkodhat a biztonsági távolságok betartásával.

 

Fazakas Ferenc Sándor lelkipásztor

és

Dr. Báthori Gábor gondnok

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK RENDJE A KORONAVÍRUS OKOZTA JÁRVÁNYHELYZETBEN

,

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa a vidéki gyülekezetek közösségi alkalmainak újraindítását javasolja illetve megengedi. Ennek értelmében a Nyírbátori Református Egyházközség Elnöksége ismét személyes közösségi alkalmakra hívja és várja a gyülekezet tagjait az alábbi Gyülekezeti Programterv és Egyházközségi Védekezési Szabályzat betartásának figyelembevételével:

– 2020. május 17-én délelőtt még a megszokott módon online formában tartjuk istentisz-teleti alkalmunkat, délután 16:00 órakor szabadtéri istentiszteletet tartunk a templomkertben.
– Az első nyilvános istentisztelet Mennybemenetel ünnepén (2020. május 21, Áldozócsütörtök) 10:00 órakor lesz a templomban.
– Május 24-től vasárnaponként 10:00 órakor nyilvános istentiszteletet tartunk a templomban. Ünnepi istentiszteletek napján délután 16:00 órakor is tartunk alkalmat. A vasárnapi istentiszteletek az interneten visszanézhetők lesznek és reménység szerint a Bátor Média tv csatornáján is közvetíteni fogják.
– Hétközi alkalmaink (bibliaóra, ifjúsági bibliaóra, nőszövetségi alkalom stb.) a gyülekezeti teremben kerülnek megtartásra.
– Úrvacsorai közösséget a gyülekezeti tagok személyes részvételével további intézkedésig nem tartunk. Pünkösdvasárnap délután 16:00 órakor online közvetítés keretében házi úrvacsorai közösséget tarthat mindenki – a Húsvéti alkalomhoz hasonlóan.

– A keresztség sákramentumát kiszolgáltatjuk, az esküvői és temetési alkalmakat a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések betartásával megtartjuk.

Fazakas Ferenc Sándor lelkipásztor

és

Dr. Báthori Gábor gondnok

Autós istentisztelet

, , ,

Kedves Testvérek!

 

Autós istentiszteletre hívunk minden érdeklődőt most vasárnap 16 órától a templomkertbe. De hogy mi is az az autós istentisztelet? Autóknak szól talán? Szó sincs róla. A jelenlegi körülmények között továbbra is sok kérdést vet fel a koronavírus járvány egészségügyi szempontból, így azt megelőzően, hogy esetleg a templomba  bemenve bárki elkapja a vírust, az online tér mellett egy másik alternatíva lehetősége is megjelenik most gyülekezetünkben. Az autós istentisztelet nem mást foglal magába, mint azt, hogy a gyülekezeti tagok autóval érkezve és leparkolva, nem szállnak ki az autóból, hanem tulajdonképpen szabad téren történik az istentisztelet, amelynél az istentiszteletet, illetve azt, amit a lelkész mond hangszórók segítségével, vagy rövid távú rádiófrekvencián hallgathatnak meg a jelenlevők. Nincs másra szükségük, mint egy autóra, egy Biblia, egy énekeskönyvre, és arra, hogy az említett időpontban eljöjjenek, és a közösség egy alternatív, mégis fizikai élményét megélve legyenek részesei az autós istentiszteletnek.

Telefonos lelkigondozás

Kedves Testvérek!

 

A korábbi években is szórólapokon keresztül lehetett találkozni a telefonos lelkigondozói szolgálat lehetőségével, amely a jelenlegi helyzetet tekintve különösen is hasznos lehet. A Magyarországi Református Egyház munkatársai most is elérhetőek: