Drogi gościu

Witamy na stronie naszego kościoła.

Bardzo nas cieszy że nas znalazłeś.

Jesteśmy kościołem zlokalizowanym w pięknym, pełnym historii Nyírbátor i chcielibyśmy zaprosić cię do odwiedzenia naszego miasta oraz kościoła reformatów który zlokalizowany jest w samym centrum miasta w pięknym, historycznym budynku.

 

Nasz adres to:

Nyírbátor, Egyház u. 1,

4300 Węgry

 

Nasze godziny otwarcia:

Od maja do września

Pon-ptk: 9:00-13:00

Soboty: 9:00-12:00 i 13:00-18:00

Niedziele: 11:30-18:00

Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę faktu, że jeśli chciałbyś nas odwiedzić w niedzielę, to o godzinie 10 ma miejsce msza święta.

Cena: 300HUF/person (wycieczka +200HUF/person)

 

Od października do kwietnia:

Nasz kościół jest zamknięty dla zwiedzających.

 

Jeśli pomimo tego chciałbyś nas odwiedzić we wspomnianym czasie, prosimy o poinformowanie nas drogą mailową: nyirbator@reformatus.hu

 

Kościół Reformowany w Nyírbátor

(zbudowany w latach 1484-1511)

 

Szczęść Boże w naszym kościele, serdecznie witamy!

Kościół ten został zbudowany podczas panowania króla Macieja przez ówczesnego sędziego i wojewodę Siedmiogrodu, Istvána Báthoriego.

W dniu 13 października 1479 roku István Báthori na czele oddziałów węgierskich pod Kenyérmező (obecnie w Siedmiogrodzie obok Gyulafahérvár) starł się z dużą armią turecką, która ruszyła po łupy. Przed bitwą modlił się następującymi słowami: „Boże, jak wygram tę bitwę, wybuduję Ci dwa kościoły w Nyírbátor.”

Z bożą pomocą wygrał wielką bitwę i już na jej miejscu kazał wybudować kaplicę. W Nyírbátor natomiast, zgodnie z przyrzeczeniem, przy pomocy budowniczego, zakonnika Jánosa wybudował dwa kościoły: jeden dla ludu (obecnie rzymsko-katolicki kościół minorytów), a drugi dla swej rodziny (obecnie kościół kalwiński).

Ten ostatni kościół został zbudowany w latach 1484-1511, przede wszystkim w stylu gotyckim, którego głównym posłaniem było kierowanie wzroku ludzi w górę, na wszechmocnego Boga, stworzyciela i unaocznienie, jaki wielki jest Bóg i jak mały jest człowiek. Dlatego został wykonany w tak wąskiej i podniebnej formie: 44 metry długości, 12 metrów szerokości, wysokość wewnątrz: 20 metrów, a wysokość szczytu zewnętrznego: 31 metrów.

Budowniczy – zakonnik okna kościoła umieścił tylko w kierunku słońca, które wschodzi od strony pierwszego okna na południowy wschód i zachodzi po stronie ostatniego okna umieszczonego od strony zachodniej. Symbolizuje to, by nasze serca były otwarte na światło, w stronę Boga, natomiast w kierunku ciemności i zła mają pozostać zamknięte. W górnym sklepieniu okien również znajdują się symbole biblijne: górne zdobienie okna skierowanego na zachód kryje w sobie drzewo życia ogrodu rajskiego, które Bóg zasadził dla Adama i Ewy, byśmy wiecznie żyli, w następnym oknie widoczna jest spirala węża, który kusił Adama i Ewę, nakłaniając ich do grzechu – od tego czasu człowiek jest ułomny i śmiertelny, w trzecim oknie widoczny jest kwiat Jezusa Chrystusa, który nas odkupił za cenę swego życia, by dać odkupienie grzechów i wieczny żywot. W czwartym znajdują się krople wody chrzcielnej, poprzez które możemy wejść do Kościoła, w piątym płomienie Ducha Świętego, poprzez które Bóg wstępuje do naszych serc, a trzy koła znajdujące się w szóstym oknie symbolizują trzy osoby Trójcy Świętej; Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Naprzeciw, w części prezbiterialnej widoczny jest 500 – letni ołtarz katolicki, na prawo od niego znajdują się renesansowe ławy dla księży, na których górnej części znajduje się siedmiu jednakowych aniołów, za wyjątkiem szóstego, który ma zamknięte oczy i posiada opaskę do włosów. Ma to nawiązywać do zbawiennej śmierci Jezusa w wielki piątek, kiedy umarł za nasze grzechy, a opaska symbolizuje jego niewinność i chwałę. Natomiast na górze widoczny jest szereg jajek wielkanocnych, który symbolizuje zwycięstwo zmartwychwstania. Po lewej stronie widoczne są renesansowe tabernakulum, drzwi do zakrystii oraz balustrada górnej sali modlitw.

W kościele znajduje się wiele rzeźb kamiennych, na których widoczny jest herb rodziny z pokonanym smokiem.

W zakrystii znajduje się pokrywa zmarłego w 1493 r. sarkofagu zwycięzcy spod Kenyérmező Istvána Báthoriego, na której widoczny jest on w rynsztunku bojowym, a na sztandarze znajduje się łaciński skrót IHS, oznaczający Jezus, Zbawca Ludzi. Drugi sarkofag znajdujący się w zakrystii kryje grób zmarłego w 1605 roku sędziego i psalmisty, Istvána Báthoriego, który między innymi hojnie wspierał materialnie węgierskojęzyczną Biblię z Vizsoly, sam był zagorzałym wyznawcą kalwinizmu, dla swej służby codziennie organizował medytacje.

W roku 1547 György Báthori przeszedł na wiarę kalwińską i przekazał rodzinny kościół Kościołowi Kalwińskiemu. Ambona kalwińska została zbudowana w 1767 roku w stylu baroku ludowego. W 1640 roku István Bethlen i jego syn, Péter zbudowali przy kościele 31 metrową drewnianą dzwonnicę.

Ponad 100 letnie organy kościoła w 1995 roku zostały przebudowane i rozszerzone dwoma bocznymi fragmentami, przez co można na nich grać trzema klawiaturami. Akompaniament pieśni kościelnych wzbogaca 37 registrów.

Życzymy błogosławieństwa bożego w życiu! Błogosławieństwa i Pokoju!