GYÜLEKEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS 2018.


Kedves Testvérem!
Gyülekezetünkben egy állapotfelmérést készítünk, amelyhez a TE segítségedre is szükség van!
Kérlek, segíts minket ebben a munkában azáltal, hogy időt szánsz az online kérdőív kitöltésére.
A kérdőív kitöltésének határideje: 2018. május 31.
Fazakas Ferenc Sándor
lelkipásztor

Kitöltési útmutató


Kérjük olvasd el figyelmesen!

A teszt kitöltése nagyon egyszerű – bár nem rövid feladat. Azt kérjük, tegyél egy pipát minden olyan mondat elé, amelyet kifejezetten igaznak, alapvetően jellemzőnek tartasz a gyülekezetedre nézve. Ha bizonytalan vagy benne, akkor NE PIPÁLD KI – csak azokat az állításokat karikázd be, amelyekkel kifejezetten egyetértesz.

Nagyon fontos, hogy a válaszaiddal a valóságot jelezd vissza – ne a vágyakat vagy az elvárásokat, ne a biblikus mércét vagy ideális állapotot, hanem azt, ami valóban jellemzi a gyülekezetedet, és benne Téged! Ne udvariaskodjunk és ne szépítsük vagy idealizáljuk a gyülekezetet, mert abból nem tudunk tanulni! A teszt nem arról szól, milyennek kellene lennie a gyülekezetednek, hanem arról, hogy jelen állapotában milyen. Ez azért fontos, hogy ne illúziókra építsünk cselekvési terveket, ne hamis kezdőpontból határozzunk meg elérendő célokat, hanem a pillanatnyi, reális helyzetünkből keressünk utat a krisztusibb, biblikusabb és hatékonyabb gyülekezeti jövőkép felé.

A TESZT ANONIM!
Semmilyen személyes adatot nem kell megadni a teszt kitöltése során.

A kitöltésre 20-30 percet kell szánni, és a honlap nem tudja elmenteni a félig kitöltött tesztet, tehát nem lehet félbehagyni és később folytatni.
Kérjük mindenki csak egyszer töltse ki a tesztet!

KÖSZÖNJÜK!

[A Gyülekezeti állapotfelmérő teszt az APCSEL29 jogtulajdona. További információ a honlapunkon.]

Gyülekezeti állapotfelmérés 2018.


Gyülekezeti státuszom

I. VEZETÉS

1. Kifejezetten büszke vagyok a vezetőimre, öröm és megtiszteltetés velük együtt szolgálni az Urat.
2. Minden szempontból biztonságban érzem magam a gyülekezetben.
3. Amióta a gyülekezetbe járok, érzékelem a folyamatos előrehaladást és növekedést az életemben – és ha megkérdezik, hogy ez miben nyilvánul meg, el is tudom mondani.
4. Teljes mértékben bízok a vezetőimben.
5. A vezetőink bármelyik nagyvállalatnál is megállnák a helyüket, mert nem csak jó hívő emberek, de értenek a vezetéshez is.
6. Tudom, hol a helyem és mi a dolgom a gyülekezetemben.
7. Gyülekezetünknek világos és motiváló célkitűzései vannak, amiket ismerek, és amikkel örömmel azonosulok is.
8. Rendszeresen kapok és én is adhatok visszajelzéseket bármivel kapcsolatban – még a vezetőket is szabad kritizálni.
9. A vezetőink segítik a személyes fejlődésemet és kibontakozásomat.
10. Kapok rendszeres és gyakorlati iránymutatást, támogatást és bátorítást – nem csak általánosan, hanem személyesen, négyszemközt is a vezetőimtől.
11. Mindenkinek van valamilyen szolgálata a gyülekezetünkben.
12. Van mentorom, tanácsadóm, személyes vezetőm a gyülekezetben.
13. A vezetőségben folyamatos az utánpótlás, és a megfelelő emberek kerülnek be.
14. A vezetőink elszámoltathatók és készek is mindenki felé bármikor számot adni.
15. A vezetőség a legerősebb és legösszetartóbb csapata a gyülekezetünknek.
16. A lelkipásztor igazi csapatjátékos.
17. A vezetők rendszeresen elvonulnak, hogy a gyülekezet látását és stratégiáját pontosítsák, ezért imádkozzanak, és a vezetői csapatmunkát fejlesszék.
18. A vezetők rendszeresen részt vesznek vezetői továbbképzéseken, tréningeken, aminek mindannyian érezzük is a pozitív hatásait.
19. A vezetőink a legmegbízhatóbb, legaktívabb, legtehetségesebb és leghitelesebb emberek a gyülekezetben.
20. Gyülekezetünknek világos látása és pontos stratégiája van a jövőjére nézve.
21. Részt vettem/veszek tanítványozói kapcsolatban vagy programban a gyülekezetemben.
22. A vezetők között teljes egység van, bíznak egymásban és támogatják egymást.
23. A vezetőink nem élnek vissza a vezetői pozíciójukkal és tekintélyükkel.
24. Ha egy gyülekezeti tagnak vezetői ismeretei, képességei, tapasztalatai is vannak a civil munkájából, tanulmányaiból és tevékenységeiből fakadóan, nagyobb eséllyel válhat a gyülekezet vezetésének részesévé – a vezetők törekednek a potenciális vezetők gyülekezeti pozícióba emelésére.
25. A vezetők hitélete, missziós elkötelezettsége és emberi tulajdonságai számomra példaértékűek.
26. Vezetőink nem személyválogatók, nem kivételeznek, és nem húznak semmilyen gyülekezeti csoport, család vagy klikk felé.
27. Vezetőink nem pletykálnak, a rájuk bízott információkat bizalmasan kezelik.
28. Vezetőink nagy érzelmi intelligenciával rendelkeznek, érezzük rajtuk, hogy nem csak a gyülekezetet, hanem a gyülekezet tagjait is szeretik és tisztelik.
29. Vezetőink legalább olyan jól vezetik a családi életüket és a civil életüket, mint amennyire a gyülekezetet – tehát a vezetőink az életük többi területén is hitelesek előttünk.
30. Vezetőink kreatív, kezdeményező, bátor és kockázatvállaló emberek, akik nem félnek a változásokról és a járatlan utaktól.

II. LELKIMUNKÁSOK

1. A helyemen érzem magam a gyülekezetben – és a vezetőim segítettek a szolgálati területem megtalálásában.
2. A gyülekezet teret és lehetőséget ad teremt nekem azon a területen, amelyen tehetséges vagyok.
3. Gyülekezetünk önkéntes munkatársai a rájuk bízott feladataikhoz felkészítést és képzést is kapnak.
4. Azok a szolgálatok, amiket a gyülekezetemben végzek, megfelelnek a képességeimnek és a lelki ajándékaimnak.
5. Sokféle szolgálati lehetőség közül választhatok a gyülekezetben, vagy ha nincs olyan, amire igény lenne, akkor indítunk olyat.
6. Elkötelezett vagyok a gyülekezetben vállalt feladataim iránt – amit vállaltam, azt a tőlem telhető legnagyobb odaadással és felelősséggel végzem.
7. Jelentőségteljes munkát végzek a gyülekezetben, amit mindenki megbecsül.
8. Rendszeresen kapok visszajelzést vezetőimtől a végzett szolgálatommal kapcsolatban.
9. Ha valamire szükségem van a szolgálatom végzésében, a gyülekezetem megadja, megteremti a lehetőségét.
10. Tisztában vagyok a saját lelki ajándékaimmal, és annak megfelelő helyen szolgálok a gyülekezetben.
11. A gyülekezet vezetői és tagjai is tudják, milyen elhívással és lelki ajándékkal rendelkezem.
12. Vezetőim bíznak bennem, és a feladatokhoz biztosítják számomra a megfelelő jogosultságokat és döntési szabadságot is.
13. Nem kell egyedül végeznem a szolgálatom, van segítőm és/vagy csapatom, akikkel együtt dolgozhatok.
14. Vezetőim rendszeresen ellenőrzik a szolgálatomat.
15. A gyülekezeti szolgálatomat legalább annyira komolyan veszem, mint a munkahelyemen végzett feladataimat.
16. A szolgálataim nem mennek a családi és baráti kapcsolataim rovására, a szolgálat mellett bőven marad időm a kapcsolataimra, hobbimra, magánéletemre.
17. A szolgálatomat kihívásnak tekintem, izgalmas, érdekes, kifejezetten testhezálló és lelkesítő számomra.
18. Nem fordulhat elő a gyülekezetünkben, hogy egy gyülekezeti tag szolgálat nélkül marad – vagyis nálunk nincsenek munkanélküliek, legfeljebb az újak, de azok is hamar megtalálják a helyüket.
19. A gyülekezet rendszeresen kifejezi háláját és megbecsülését a szolgálók felé.
20. Mindenki komolyan veszi a felelősségét a rá bízott szolgálat iránt.
21. A szolgálatokban a professzionalizmus ugyanolyan fontos szempont, mint a hit.
22. A vezetők és szolgálók között kifejezetten jó a kommunikáció.
23. A szolgálatoknak van imaháttere – vagyis legalább annyit imádkozunk, mint amennyit dolgozunk is egy-egy szolgálati területen.
24. A környezetemben élő nem hívő családtagok és barátok is tudnak arról, milyen szolgálatot végzek a gyülekezetemben.
25. Bárki javasolhat a vezetőségnek új szolgálati területeket – az ilyen javaslatokat mindig komolyan veszik.

III. HITÉLET

1. Szeretem a bibliát olvasni, és ezt napi rendszerességgel teszem is.
2. Bármikor szívesen teszek bizonyságot a hitemről.
3. Megbízom a testvéreimben.
4. Kifejezetten büszke vagyok a gyülekezetemre, sokszor szoktam mesélni róla vagy „dicsekedni” vele a környezetemben.
5. Inspirál a közös imádkozás, nagyon szeretünk együtt imádkozni.
6. Átéltem már valami természetfelettit, volt valódi istenélményem, amiről bizonyságot is tudok tenni másoknak.
7. Egész héten várom a gyülekezeti alkalmakat.
8. Szívesen szolgálok, gyakran vállalok önkéntes segítséget és munkát, örülök, ha valamit tehetek Istenért és a gyülekezetemért.
9. Nem kell megjátszanom magam a gyülekezetben semmilyen téren, mindig lehetek őszinte és nyílt.
10. Gyakran hívom meg az ismerőseimet a gyülekezetbe (attól függetlenül, hogy eljönnek-e vagy sem).
11. Van legalább egyvalaki, akit általam szólított meg az Úr, aki „miattam” tért meg és jár a gyülekezetünkbe.
12. Valóságosan és folyamatosan növekedek Krisztusban – és erről szívesen is beszélek másoknak.
13. Motiváltnak és lelkesnek érzem magam, ha a gyülekezetemre gondolok.
14. Rendszeresen megosztom a bizonyságtételemet a gyülekezetben.
15. Napi szinten imádkozok a vezetőimért és a gyülekezetemért.
16. Tudom, mi a kegyelmi ajándékom, és szolgálok is vele.
17. Van olyan imatársam vagy lelkigondozóm, aki előtt rendszeresen megvallom a bűneimet.
18. Nálunk a gyülekezeti éneklés valóságos imádat és átélt dicsőítés.
19. Ismerőseim, munkatársaim, szomszédaim mind tudják, hogy hívő ember vagyok, aki komolyan veszi a hitét.
20. Otthon is tartunk családi áhítatokat, közös imádkozásokat.
21. Megtanítottak arra, hogyan tanulmányozzam egyedül is a Szentírást, és ezt rendszeresen végzem is.
22. Vannak a Szentlélek munkájával kapcsolatos személyes tapasztalataim és élményeim.
23. Keresem Isten vezetését az életemben és szolgálatomban, és amit megértek belőle, azt igyekszem meg is valósítani.
24. Az úrvacsora nem csupán liturgiai elem, hanem az egyik legerőteljesebb istenélmény számomra.
25. Van a gyülekezetünkben közbenjáró szolgálat, és gyakran élünk át konkrét imameghallgatásokat.

IV. ISTENTISZTELET

1. Az istentisztelet kedvcsináló az egész kereszténységhez – utána mindig lelkesebben megyünk haza, mint jöttünk.
2. Az istentiszteleteinken szinte mindig vannak új emberek, akiket korábban sosem láttunk.
3. Az istentisztelet ösztönöz és inspirál olyan dolgokra, amiket korábban sosem tettem.
4. Az istentiszteleteink annyira „jók”, hogy híre megy, beszélnek róla a kívülállók is a környezetünkben.
5. Az istentiszteleteink fellelkesítik a benne résztvevőket Isten követésére.
6. Az istentiszteleten rendszeresen hangzanak el bizonyságtételek is a hétköznapi életben megtapasztalt istenélményekről.
7. Az egyházi zenénk friss, a mai kornak és közízlésnek megfelelő, minőségileg is vonzó.
8. Az istentiszteleten van lehetőség visszajelzésekre, kérdésekre – tehát van interaktivitás.
9. Senki nem mehet el úgy egy istentiszteletről, hogy valaki meg ne szólította volna legalább egy rövid beszélgetés erejéig.
10. Kifejezetten érdekesek és tartalmasak a prédikációk, nem elvont vagy régi bibliai történetekről szól, hanem a hétköznapokra is konkrét útmutatást nyújt.
11. Ha egy vadidegen bejön egy istentiszteletre, általában jól érzi magát és máskor is visszajön.
12. Nem jellemző ránk a kánaáni (régies, kegyes bibliai) nyelv használata.
13. A prédikációk választ adnak a mindennapok problémáimra, a valóságos kérdéseimre.
14. Általában tovább mondom, tanítom a környezetemben mindazt, amit vasárnap az istentiszteleten tanultam.
15. A vendégek, látogatók nem érzik feszélyezve magukat köztünk, könnyen és gyorsan feloldódnak az alkalmainkon.
16. A humor és a nevetés természetes része az istentiszteleteinknek – szoktunk nagyokat nevetni a prédikációk alatt is.
17. Minden istentiszteleten meghozok valamilyen döntést az életemmel kapcsolatban a prédikáció hatására.
18. Izgalmasnak tartom az istentiszteleteinket, és rendszeresen van bennük valami váratlan, meglepő is.
19. Otthon a családban meg szoktuk beszélni a prédikációban elhangzott dolgokat.
20. Istentiszteleteinken szoktunk egymásért közösen is imádkozni, közbenjárni.
21. A gyülekezeti alkalmak oldott légkörűek, nem feszélyeznek, nyugodtan viselkedhetek úgy, amilyen vagyok valójában, nem kell eljátszanom semmilyen szerepet.
22. Szívesen maradunk, beszélgetünk, töltünk időt egymással az istentiszteletek után is.
23. Feltehetjük a kérdéseinket a lelkésznek vagy tanítónak, van lehetőség arra, hogy valamilyen formában válaszokat kaphassunk a kérdéseinkre, vagy azokra a dolgokra, amiket nem értünk a Bibliából.
24. Szabad egyet nem érteni a tanításokkal, a gyülekezetben elférnek a „különvélemények”. Nem bélyegzik meg azokat, akik bizonyos dolgokat másképpen gondolnak, vallanak vagy gyakorolnak, mint a gyülekezeti „átlag”.
25. A prédikációk és tanítások nem teológiai kiselőadások, hanem szervesen kapcsolódnak a mindennapi életünkhöz, és hatékony válaszokat is adnak.

V. KAPCSOLATOK

1. (Szinte) mindenkinek tudom a nevét a gyülekezetben.
2. A gyülekezetben sokat nevetünk, és alapvetően jó a hangulat.
3. Rendszeresen meghívjuk egymást ebédelni, vacsorázni, szívesen töltünk időt egymással a gyülekezeten kívül is.
4. Ha segítségre van szükségem, bátran fordulhatok a testvéreimhez.
5. A gyülekezetben vannak, akik észreveszik, ha valamiben segítségre szorulok, és segítenek is, sokszor anélkül, hogy kérném.
6. Szeretek gyülekezetbe járni, mindig várom a következő alkalmat.
7. A lelkész és a vezetők is őszintén beszélnek a problémáikról, akár a bűneikről is, és mernek segítséget kérni illetve elfogadni.
8. A kívülállók és vendégek gyakran megjegyzik, hogy mi mennyire szeretjük egymást a gyülekezetben.
9. A gyülekezet tagjai között vannak olyanok, akik egyben a legjobb barátaim is.
10. Sokakkal összejárunk a gyülekezeti tagok közül kikapcsolódni, pihenni, nyaralni is.
11. Vannak fényképeim gyülekezeti alkalmakról, eseményekről, és ezeket szívesen mutogatom másoknak is.
12. Ha segítségem van szükségem, (a családtagjaim után) a gyülekezeti testvéreimhez fordulok elsőként.
13. A gyülekezet vezetői vagy tagjai nem akarnak korlátozni, leuralni, hanem tiszteletben tartják a magánéletemet és a döntéseimet.
14. Bátran beszélhetek a személyes problémáimról a gyülekezetben, nem kell félnem, hogy visszaélnek vele, kipletykálnak vagy megbélyegeznek.
15. Ha megbetegszem, érdeklődnek utánam és meglátogat legalább egyvalaki a gyülekezetből.
16. Adtam már titokban anyagi vagy más jellegű segítséget valamely testvéremnek (személyesen és közvetlenül, nem a gyülekezeti adakozáson keresztül, közvetve).
17. Otthon és otthonosan érzem magam a gyülekezetben.
18. A gyülekezetünkben egység van - nincsenek elkülönülő vagy szembenálló klikkek, pártok a gyülekezetünkben.
19. A problémákat gyorsan és példamutatóan tudjuk kezelni a gyülekezetben.
20. Nem divat nálunk a bűnösök kiprédikálása és a moralizálás.
21. A vezetők döntései és kijelentései – a megfelelő keretek között – megkérdőjelezhetők és számon kérhetők, ezt senki nem tekinti ellenségeskedésnek vagy bizalmatlanságnak.
22. Érzem, hogy a testvéreim a gyülekezetben szeretnek, tisztelnek és megbecsülnek engem.
23. Nem jellemző a gyülekezetünk tagjaira a pletykálkodás.
24. Nem jellemző a gyülekezetünk tagjaira a nyílt kritizálás és az ítélkezés.
25. Van olyan testvérem a gyülekezetben, akivel rendszeresen együtt imádkozok.

VI. KISCSOPROTOK

1. A gyülekezeti tagok legnagyobb része aktív tagja egy kiscsoportnak.
2. Létezik a gyülekezetben olyan kiscsoport, ahol a személyes kérdéseimet feltehetem, és a problémáimat megbeszélhetem.
3. Minden kiscsoportnak kiképzett és megbízott vezetője van – és ezek a vezetők rendszeresen találkoznak is egymással.
4. Számunkra fontosabb, hogy valaki a kiscsoportjába menjen el, mint a vasárnapi istentiszteletre.
5. Célkitűzésünk, hogy kiscsoportjaink szétválás útján sokszorozódjanak.
6. Kiscsoportjainkat rendszeresen látogatják a gyülekezetünkhöz nem tartozó emberek is.
7. Minden kiscsoport egyben imaközösség is.
8. Szoktunk közös bűnbánatot tartani, úrvacsorázni is a kiscsoportban (is).
9. A kiscsoportok összetartó baráti közösségek is egyúttal.
10. A kiscsoportjaink házaknál, otthonokban gyűlnek össze.
11. A kiscsoport vezetőjének van helyettese.
12. A kiscsoportok között lehetséges az átjárás, ez nem okoz zavart.
13. A kiscsoportok befogadó lelkületűek, ahol örömmel fogadják a csatlakozókat, és jellemző is, hogy a kiscsoport egyfajta gyülekezeti előszobaként „bezsilipel” kívülállókat az istentiszteleti alkalmakra is.
14. Minden kiscsoportnak van valamilyen speciális szolgálata, tevékenysége is a gyülekezetben.
15. A kiscsoportok tagjai a gyülekezeten kívül is összejárnak, barátságot ápolnak egymással, segítik egymást.
16. A kiscsoportos alkalmaknak része a közös imádat és dicsőítés.
17. Kiscsoportjaink anyagilag is önellátóak és önszerveződőek.
18. A vezetők minden új tagnak segítenek valamelyik kiscsoportban lelki otthonra találni.
19. Szoktak megtérések történni a kiscsoportjainkban.
20. A lelkipásztor és valamennyi vezető aktív tagjai a kiscsoportoknak.

VII. MISSZIÓ

1. Vannak evangélista ajándékkal rendelkezők a gyülekezetben – tudjuk, kik ők, és ők vezetik a missziós szolgálatainkat.
2. Minden gyülekezeti tag kap felkészítést a személyes evangélizációra.
3. Gyülekezetünk végez valamilyen rendszeres karitatív vagy szociális munkát a kívülállók felé.
4. Rendszeresen tartunk alkalmakat a gyülekezeten (templomon) kívüli helyszíneken is.
5. Ismernek minket, és kifejezetten jó híre van a településünkön a gyülekezetünknek.
6. Bármelyik gyülekezeti tag meg tudja mondani, milyen konkrét szükségeket tudunk betölteni a körülöttünk élő emberek életében.
7. Működik a gyülekezetünkben kifejezetten az érdeklődők számára fenntartott, és folyamatosan elérhető (rotációsan működő vagy szükség szerint azonnal újraindítható) belépési alkalom vagy csoport.
8. Bármelyik vasárnapra bátran elhívhatom akármelyik ismerősömet – nem fog csalódni.
9. Jellemző, hogy gyülekezetünk tagjai rendszeresen meghívják a gyülekezetbe rokonaikat, ismerőseiket, kollégáikat - és azok el is jönnek.
10. A gyülekezetünkbe látogatók nagy százalékban vissza is térnek hozzánk.
11. Ha evangélizációs alkalmakat szervezünk, azon kívülállók nagyobb számban vesznek részt, mint a gyülekezet tagjai.
12. Az istentiszteleteinken a látogatók is jól érzik magukat, és általában mindent értenek is.
13. A gyülekezeti tagok kapnak apologetikai (hitvédelmi) felkészítést és tanítást.
14. Van közbenjáró imaalkalmunk, amely a missziómunka lelki hátterét biztosítja.
15. Kultúra közeli, 21. századi, befogadó légkörű a gyülekezetünk.
16. Nagyon jó honlapja van a gyülekezetünknek, ami fizikai látogatásokat is generál – vagyis van a gyülekezetben már olyan, aki a honlapunkon keresztül került először kapcsolatba velünk.
17. El tudjuk érni a gyülekezeten kívüli gyerekeket és fiatalokat is valamilyen kifejezetten rájuk szabott missziós programmal.
18. Akármilyen ruhában beülhet egy idegen az istentiszteletre, senki nem fogja megszólni.
19. A gyülekezetünkbe látogatótól valamilyen formában elkérjük-e az elérhetőségeit, hogy később megkereshessük.
20. A gyülekezetünkben rendszeresen térnek meg „a világból”.
21. Büszke vagyok a hitemre és a gyülekezetemre, és szívesen beszélek róla bármilyen környezetben, ha alkalmam adódik rá.
22. Nincs szükségem a lelkipásztorra ahhoz, hogy valakit Krisztushoz vezessek.
23. A gyülekezetben felhasználjuk az internetet is arra, hogy elérjük az embereket az evangéliummal.
24. Missziós alkalmaink és üzeneteink érthetőek és azok is jól érzik magukat, akik azelőtt nem volt semmilyen kapcsolata az egyházzal.
25. Többet beszélünk Istennek a misszióról, mint a missziómunkában másoknak Istenről. Vagyis a gyülekezetünkben minden missziómunka mögött aktív imaháttér és közbenjárás áll.

VIII. STRUKTÚRÁK

1. Nem tartom a gyülekezetemet tradicionálisnak és merevnek.
2. A különböző munkaterületeknek nálunk külön vezetői vannak.
3. Az alkalmaink és programjaink kitűnően meg vannak szervezve.
4. Rendszeresen csinálunk új dolgokat, amiket korábban még nem próbáltunk.
5. Gyülekezeti életünk friss, 21. századi, kifejezetten kultúra közeli.
6. Nem jellemző ránk a kánaáni nyelv (kegyes, régies, biblikus megfogalmazások).
7. A templomunk/imaházunk modern, kényelmes, otthonos, vonzó – tetszik a látogatóinknak is.
8. Van projektorunk, és használjuk is minden istentiszteleten.
9. Mindenki tudja, hogy a gyülekezeti élet különböző területeiért ki a felelős.
10. A szolgálatainkat rendszeresen kiértékeli a vezetőség, és az eredmények tükrében változtathat rajta.
11. A gyülekezetbe látogatók adatait (nem tolakodóan, de) felvesszük és nyilván tartjuk.
12. Nincsenek finanszírozási problémáink, működik a támogatásgyűjtés, illetve rendszeresen pályázunk.
13. Van a gyülekezetnek látása a saját jövőjéről illetve stratégiai terve az eléréséhez - és mindezekkel a gyülekezet valamennyi tagja is tisztában van.
14. A gyülekezet az anyagi erőforrásainak nagyobb részét az emberekre és a misszióra fordítja, és nem az intézmény, az épületek vagy a lelkipásztor fenntartására.
15. Rendelkezünk a mai elvárásoknak megfelelő, aktuális, és folyamatosan (legalább hetente) frissülő honlappal, illetve jelen vagyunk a Facebookon is.
16. Minden szolgálati területnek van munkaköri leírása.
17. A gyülekezet tagjai komolyan veszik a tizedet és az adakozást.
18. Gyülekezetünk tudatosan végez PR (public realtion), marketing és reklám tevékenységet online és offline.
19. Gyorsan és egységesen tudunk döntéseket hozni.
20. Nem okoz nehézséget, ha új dolgokat, folyamatokat, struktúrákat kell bevezetnünk vagy kialakítanunk a gyülekezetben.
21. Nem csinálunk olyan dolgokat a gyülekezetben, amit már csak kiüresedett tradíciónak tartunk.
22. A gyülekezetünkben gyakran élünk át kisebb-nagyobb változásokat – ezt a gyülekezeti élet természetes részének tartjuk.
23. A gyülekezeti formák és szervezeti keretek segítik, hogy hatékonyabban végezzük a szolgálatainkat.
24. A gyülekezetet a vezetőség vezeti, nem a lelkipásztor egy személyben.
25. Ami a gyülekezetben történik, az jól szervezett és hatékony, ezért van gyümölcse és eredménye.