Imaközösség – ONLINE

Áhítat – ONLINE

Húsvétvasárnapi ünnepi istentisztelet – DUNA TV

Ezen alkalommal bekapcsolódunk a reggel 9:00 órától a DUNA televízióban közvetített ünnepi, úrvacsorás istentiszteletbe.

Bizonyára sok embernek kérdés, hogy hogyan úrvacsorázhatunk ebben a helyzetben?

Az úrvacsorázás egy lehetőség, azok számára, akik ilyen módon is élni szeretnének vele.

Ahogyan az első keresztyének „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben,” (ApCsel 2:46) ehhez hasonlóan most átélhetjük, hogy milyen is lehetett az.

Megjegyendő, hogy az otthoni úrvacsora szükséghelyzetet jelez (kijárási tilalom, járvány, háború, idején). Nem pótolja a gyülekezeti közösség úrvacsora-ünnepét és más alkalommal nem gyakoroljuk!

Kik úrvacsorázhatnak ilyen módon? Egyházunk rendje szerint a konfirmált református egyháztagjaink úgy, ahogy a közvetített istentiszteleten a lelkipásztor vezeti az úrvacsorai szertartást. Alkalom ez arra, hogy mint házastársak, vagy mint család együtt járuljunk Isten elé, hálát adva Neki és egyben őszintén bűnbánatot is tartva bűneink fölött. Ajánlom elolvasásra az  1Kor. 11.23-29 igeszakaszt!

A Húsvétvasárnapi istentisztelet közvetítésének kezdete előtt mindenki hagyja abba otthoni teendőit, öltözzön fel az alkalomhoz illően és készüljön el, mintha a templomba menne. Készítse elő Bibliáját és az énekeskönyvét. Az úrvacsorai jegyekre nézve – a higiénés szabályok betartása mellett – készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.)

Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre!

Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is!

 

Figyelem! Senkire nézve nem kötelező ebbe az úrvacsorai közösségbe bekapcsolódni, aki azonban szeretne, megteheti, aki pedig nem, az majd ismét akkor teheti meg, amikor Isten megengedi, hogy újra saját gyülekezeti közösségünkben adjunk hálát kegyelméért!

 

Bűnbánati áhítat – ONLINE

Bűnbánati áhítat – ONLINE

Böjti imaheti istentisztelet

Böjti imaheti istentisztelet