A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

Gyülekezetünk – ahogy a neve is mutatja – a XVI. századi Reformáció öröksége. Tagja vagyunk a Magyarországi Református Egyháznak. Valljuk Péter apostollal együtt, hogy az igazi egyház nem kövekből és fából épül fel, hanem a hívők közösségéből.

Az Egyház feje Jézus Krisztus, ember ezt a tisztséget nem töltheti be.

A gyülekezet élén az ún. presbitérium áll, amelynek elnöke a lelkész és a gondnok. Minden – a közösségünket érintő – kérdésben ez a 6 évre választott, gyülekezeti tagokból álló presbiteri tanács dönt.

 

A Nyírbátori Református Egyházközség lelkészei

Balázs                                                  1548.

Pály uram                                           1597. körül

Debreceni Dormány István             1631. esperes 1644,

Diószegi Pál                                         1656.

Szántai István                                       1659.

Laskai Lőrincz                                      1671.

Salánki István esperes                        1676.

Kereszturi Lukács esperes                 1715.

Kis Márton                                            1749-1758.

Pápai István                                          1758-1795.

Soltész János esperes                          1768-1784.

ifj. Soltész János                                   1785-1795.

Gy. Fazekas József                                 1795-1804.

berhidai Keresztes Mihály esperes     1804-1811.

Soltész János                                          1811-1834.

Soltész Gedeon                                      1834-1848.

Szikszai József                                       1848-1895.

Szabó Lajos                                            1896-1928.

Varga Károly                                          1929-1973.

Botka Ferenc                                          1973-1974.

Kozma János                                          1974-1987.

Tárnok Ferenc                                        1989-2016.

Fazakas Ferenc Sándor                        2016-