Feltétlen szeretet

,

Felnőttként az ember sok mindent másképp lát, mint mikor gyermek. Másként látja a szüleit, a nagyszüleit, sőt, még a tanárait is, de másként látja a világot és a benne levő embereket is. Aki nagyszerű családban nevelkedik fel, az csak felnőtt korábban fog szembesülni azzal, hogy a világ sokszor milyen kegyetlen szokott lenni, hogy az emberek sokszor nem is próbálnak meg küzdeni a bűneik ellen, hanem sokkal inkább tobzódnak benne. Komorabb, és sötétebb világot kapnak. Persze tudom, sajnos sokan vannak, akik már gyermekkorukban képtelenek szembenézni a világ ridegségével. Valahol mindannyian érezzük, hogy nem jó ez így, de senki nem tesz ellene, vagy ha valaki mégis megpróbálja, akkor válaszként gúnyt kap, és lenézést. A maga módján jelen világunk kegyetlen, és mi tesszük azzá emberek. Mi, akik a megalázást, megvetést, lenézést képesek vagyunk viccbe burkolni, s utána számon kérni a másikon, hogy miért nem érti meg, hogy viccről van szó; mi, akik fontosabbnak tartjuk egy állat életét, mint egy emberét; mi, akik legalizáljuk az abortuszt, holott, az már egy emberi élőlény; mi, akik háborúzunk, akik eltiprunk és elnyomunk másokat, csak a hatalomért és a pénzért. Ilyen világot alkottunk magunknak. S sokszor csak legyintünk, hogy a másik se jobb, a másik sem csinálja jobban a dolgokat, s ezért feloldozást érzünk saját felelősségünk alól. Ilyenkor mindig édesanyám szavai jutnak az eszembe, amikor életemben egyszer rossz jegyet vittem haza. El akartam neki mondani, hogy a többieknek is rosszul sikerült, de a válasz azóta is belém éget: ,,Nem érdekelnek a többiek.” Megértettem, a többiek jegye a többiek felelőssége, az enyém pedig az enyém, és nem lehet feloldozás az én felelősségemre az, hogyha a többieknek rosszul sikerült, akkor nekem is sikerülhetett rosszul. Az én életem az én felelősségem, az én döntéseim, tetteim, szavaim, mind-mind az én felelősségem, és más azt nem határozhatja meg, nem adhat kibúvót.

Azonban vannak még fénysugarak. Van valami, amit még jobbnak lát az ember felnőtt korábban, mint gyermekkorában. Ez pedig az igazi anyai szeretet. A családomban van kisgyermek, csodálatos egy kis ajándéka Istennek. Különleges látni, hogy mennyi mindent megtesz érte az édesanyja, mennyire szereti. S ez a szeretetet, ez a feltétel nélküli szeretet lehetővé teszi, hogy jobbá tegyék egymást, a gyermek az édesanyját, az édesanya a gyermeket. Gyermekként érezheti csak az ember, mennyire szereti őt az édesanyja, de felnőttként megértheti, hogy ez sokszor milyen nagy áldozatokat jelent, milyen nagy megpróbáltatásokat és nehézséget. S lenyűgöző, ahogyan nem kéri számon az édesanya a gyermek hibáit, hanem terelgetni próbálja és formálja, hogy jobb legyen, s ahogyan az a gyermek nem kéri számon a felnőtt hibáit, hanem csak örül neki, annak, hogy van a másik. Sokszor azt látom, hogy ezt a feltétel nélküli szeretetet felejtettük el mi felnőttek, s ezért hagyjuk, hogy az irigység, a gonoszság, a rosszindulat éket verjen közénk.

Milyen jó, hogy Isten azonban nem felejtett el feltétel nélkül szeretni minket, pusztán csak azért szeretni, mert vagyunk. Milyen csodálatos az, ahogyan Ő szeret minket. Előtte nem kell megfelelnünk, nem kell tökéletesnek látszanunk, nem kell tartanunk attól, hogy megszól, megaláz, lenéz, mert úgy szeret minket, amilyenek vagyunk. S akár csak egy anya gyermekét, ő is megpróbál formálni minket, alakítani, hogy jobbak legyünk, de ettől még szeret. Ezt a szeretetét mutatta meg több, mint 2000 éve karácsonykor. Bűnös voltunk ellenére is szeret minket, olyannak, amilyenek vagyunk, feltétel nélkül. S bár a bűnt továbbra is gyűlöli, mert elszakít minket tőle, és egymástól, de igyekszik formálni minket. Mikor Jézusként lejött erre a világra azért tette, hogy egy esélyt adjon nekünk. Esélyt arra, hogy vele lehessünk, az Ő szeretetétben sütkérezzünk. Kívánom, hogy így karácsonykor, mindannyian megtapasztaljuk Isten feltétel nélküli szeretetét, s ezáltal tudjuk megünnepelni megváltó Jézusunk földre születését! Legyen áldott, hittel, szeretettel és békével teli karácsonyuk!

Németh Nikoletta

lelkipásztor

Ünnepi alkalmaink

, ,

Kedves Testvéreink!

 

Az ünnep folyamán, ahogyan arról a Bátori Harangszóban is értesülhettek a következő alkalmak lesznek:

dec. 24-én 17 órától Szentesti istentisztelet (templom)

dec. 25-én 10 órától ünnepi istentisztelet, melyen úrvacsorával lehet élni (templom)

17 órától délutáni ünnepi istentisztelet (gyülekezeti terem)

dec. 26-án 10 órától ünnepi istentisztelet (templom)

17 órától délutáni ünnepi istentisztelet (gyülekezeti terem)

dec. 29-án  10 órától az utolsó vasárnapi istentisztelete

17 órától Játékmaraton

dec. 31-én 17 órától óévi istentisztelet

jan. 1-jén 10 órától újévi istentisztelet

 

Szeretettel hívunk és várunk rá mindenkit!

Szeretetdoboz

Az idei évben is nagy szeretettel hirdetjük meg a gyülekezet tagjai között a Szeretetdoboz kezdeményezést, melynek keretein belül egy “Szeretetdobozba” gyűjthetünkk össze tartós élelmiszert tartalmazó adományainkat, így karácsonykor megsegíthetjük a rászoruló családokat. Tegyünk így is jót, a karácsonyunk ne csak rólunk, hanem másokról is szóljon!

A szeretetdobozokért, és egyéb információkért keresse a Lelkészi Hivatalt!

Királyvárás Nyírbátorban

Kedves Testvérek!

Nyári zenetáborunk egyik koncertállomása Nyírbátor, melyre december 8-án, advent 2. vasárnapján 15 órakor kerül sor a városi adventi programok keretein belül. Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a Nyírbátori Kulturális Központba, hogy az advent szóljon arról is, aki miatt ünnepeljük.

Az egyházfenntartói járulékról

,

Kedves Testvérek!

Voltak különböző jelzések arra nézve, hogy sokan nem tudják mi végre fizetjük az egyházfenntartói járulékot, vagy ismertebb, de helytelenebb nevén egyházadót, és hogy mennyi az annyi. Ennek apropóján megkértük kedves testvérünket, Polyák Sándor presbitert, aki a gazdasági bizottság tagja, hogy írjon nekünk arról mit és mire költünk, mire van, és mennyi az előirányzott.

 

Az egyházfenntartói járulékról

 

A Magyarországi Református Egyház Alkotmányáról és Kormányzatáról szóló törvénye szerint az Egyház teljes jogú tagja:

 • akit megkereszteltek,
 • konfirmációi fogadalmat tett,
 • részt vesz az istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben, és
 • hozzájárul az egyházközségében az egyház fenntartásához

 

Az egyháztagok hozzájárulásai:

 • egyházfenntartói járulék,
 • perselypénzek, és
 • egyéb, céljellegű adományok

formájában valósulnak meg.

 

Miért is van nagy jelentősége és szükségessége az egyházfenntartói járuléknak?

 

Magyarországon sem az állam, sem az egyházkerület, sem az egyházmegye nem nyújt támogatást az egyházközségek, gyülekezetek működéséhez, fenntartásához, a gyülekezeteknek teljes mértékben önfenntartónak kell lenni. Fontos azt is tisztázni, hogy a lelkészeket sem az állam fizeti, ezt is a gyülekezetnek kell biztosítania.

 

Milyen kiadásaink vannak, mire költjük a bevételeket, többek között az egyházfenntartói járulékot?

 

 1. Személyi kiadások: a lelkész havi javadalma, a kántor havi díjazása és az ezek után fizetendő adók és járulékok.
 2. Gyülekezeti élet kiadásai: szeretetvendégségek, gyülekezeti napok, szeretetszolgálat, konfirmandusok, hitoktatás, gyülekezeti újság, naptár, ifjúsági munka, legátumok, gyermekhét és a kórussal kapcsolatos kiadások.
 3. Igazgatási kiadások: irodaszerek, posta, telefon, bankköltségek, könyvelési díj, újságok előfizetése, gépkocsi üzemeltetése és fenntartása, valamint hivatali gépek, berendezések beszerzése és karbantartása.
 4. Ingatlanok és bérlemények fenntartása: templom, parókia, gyülekezeti terem közüzemi díjai (fűtés, világítás,víz, hulladékszállítás) és karbantartási kiadásai, a lakbér és hozzá tartozó kiadások, valamint az egyházi ingatlanok biztosítási díjai.
 5. Egyházi ingatlanok felújítási és beruházási kiadásai,
 6. Közalapi hozzájárulás, amit az országos egyháznak fizetünk, valamint
 7. Egyéb kiadások, adományok, segélyek.

 

A címszavakból álló, mégis terjedelmes felsorolásból láthatjuk, hogy egyházközségünket fenntartani és működtetni csak úgy tudjuk, ha felelősnek érezzük magunkat gyülekezetünkért, és ehhez a lehetőségeinkhez mérten a fenntartói járulék fizetésével hozzájárulunk.

 

Az egyházfenntartói járulék éves összegének mértékére vonatkozóan a Református Egyház hivatalos javaslata a jövedelem 1 %-a, de a presbitériumok fix összegeket is megállapítanak. A mi presbitériumunk 2019. évre egyháztagonként minimum 5.000,- Ft-ot fogadott el.  

 

A befizetést kétféle módon lehet teljesíteni:

 • készpénzben a lelkészi hivatalban hivatali időben és istentiszteletek előtt, vagy után,
 • banki átutalással az egyházközség OTP Banknál vezetett 11744058-20014500 számú bankszámlaszámra. A közlemény rovatba „Egyházfenntartói járulék” megnevezést kell írni.

 

Ettől az évtől megszűnik az úgynevezett háznál történő járulék befizetés lehetősége, ezért kérünk mindenkit aki eddig a járulékot így fizette, ezentúl válassza az előbb említett fizetési módokat, kérje az általa ismert presbiter vagy családtagjai, rokonai, ismerősei segítségét!

 

Tisztelettel megköszönjük egyházközségünk tagjainak minden eddigi adományát, hisz gyülekezetünk az egyházfenntartói járulékokból, perselypénzekből, más adományokból és egyéb bevételekből tartja fent önmagát.

 

„Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9, 6-7)   

Királyvárás- ROHU koncertek

A nyár folyamán egy Interreges ROHU pályázat keretei között – ahogyan arról a Bátori Harangszóban, illetve honlapunkon is olvashattak – valósult meg egy olyan Zenetábor itt Nyírbátorban, melynek a határontúli és a határoninneni kapcsolatok erősítése volt a célja. A tábor keretei közé tartozott az is, hogy az egy hét folyamán gyakorolt, és elsajátított zenékkel koncert körútra indulnak a fiatalok, és a zene által hirdetik Isten dicsőségét. A koncertekre 7 helyszínen kerül sor, többek között Debrecen, Mátészalka, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Élesd, Margitta és két alkalommal itt, Nyírbátorban is. November 23-án az egyházmegyei Konfirmandus Nap keretei között valósul meg az első koncert, míg a másodikra december 8-án, amikoris a Kultúrális Központ biztosít helyszínt. Utóbbi ingyenesen nyitott minden érdeklődő számára, aki szeretné a karácsonyi készülődést, az adventi várakozást egy zenei, lelki feltöltődéssel kezdeni.  Mike Pál mondja el mire is számíthatnak a koncerten résztvevők:

CrossYounity Koncert - Királyvárás

Nemsokára indul koncertsorozatunk! Várunk szeretettel a 8 alkalom bármelyikére!

Közzétette: CrossYounity – 2019. szeptember 21., szombat

 

Orgonakoncert

,

Ritkán adatik meg a csodálatosan szép, történelmi templomunkban, mely helyet biztosít egy több, mint 100 éves, 3 manuális, 37 regiszteres orgonának, hogy művészi szintű zenejáték folyjon. Az idei évben azonban két alkalommal is orgonajátékot hallgathatnak a kedves érdeklődők. Az elsőre szeptember 28-án került sor, mely Istentől áldott alkalom volt, hiszen a zene segítségével szólt az ott levők lelkéhez. A második alkalom azonban még előttünk áll, ugyanis október 27-én 17 órától ismét lehetőség nyílik egy csodálatos orgonakoncert előadására, melyet Filep Xavér közvetítésében hallhatunk.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki nyitott a művészi szintű zenei előadásra, és a komolyzene kedvelője!

A program ingyenes, perselyadományaikkal támogathatják az előadó munkásságát.

Contini – Szálláshelyek

Kedves Testvérek!

 

A nyár folyamán ismét fültanúi lehetünk a Contini előadásának, melyben nem csak nagyszerű zenei tehetségükről, hanem Istenbe vetett hitükről is bizonyságot tesznek az ifjak. A fiatalok elszállásolása családoknál történik, így ha ön, kedves Testvérem, el tudna szállásolni egy- vagy több fiatalt pusztán egy éjszakára, akkor kérem jelezze a következő héten a Lelkészi Hivatalban.

 

Isten áldása legyen mindennapjainkon!

 

 

Nyári táboraink

Az idei nyár sem telhet el táborok nélkül. S miért is ne esne az ember választása a Református Gyülekezet Táboraira, ahol garantált a jókedv, a vidámság, a lelki feltöltődés, de emellett a biztonság is.

Szeretettel várunk tehát minden érdeklődött a következő táborokba:

Dicsőítő Zenetábor – július 15-21. (Előregisztráció szükséges)

Vásártéri tábor – július 29-31.

Ír – tábor – augusztus 11-18.

De Egyházkerületünk és Egyházmegyénk is kínál táborozási lehetőséget az ifjak számára:

Csillagpont – július 23-27 (Előregisztráció szükséges: https://csillagpont.reformatus.hu/)

Egyházmegyei Ifjúsági Tábor – augusztus 4-9 (Előregisztráció szükséges: https://forms.gle/9854oe9ZypMWT6W86)

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Kerti Party – Mi? Hol?

,

A Gyülkezeti Kerti Party rendezvényünkön sok szórakozási lehetőség kínálkozik minden érdeklődőnek. Ahhoz, hogy semmiről ne maradjanak le, íme egy kis segítség, amely körülbelül megmutatja, mit és hol lehet megtalálni.